گرامر
تعداد بازدید کننده: 1438 تاریخ: 1401/08/16 11:28:59


آموزش گرامر یک هدف مستقل نمی باشد، بلکه این نوع آموزش می تواند به فراگيران دوره‌هاي مختلف زبان انگلیسی، از جمله دوره زبان انگلیسی بزرگسالان، فرصت ‌دهد تا ضعف‌ها و كاستي‌هاي مربوط به دستور زبان خود را مرتفع سازند. دوره گرامر زبان انگلیسی با در نظر گرفتن این ملاحظه و با هدف توانمندسازي فراگیران در حوزه گرامر زبان انگليسي و کمک به برطرف کردن ضعف های آنها در این زمینه برگزار می گردد.

تعداد جلسات

تعداد جلسات کلاس های گرامر 10 جلسه 90 دقیقه ای می باشد.


کرمانشاه،بلوار شهید بهشتی،ساختمان جهاددانشگاهی،معاونت آموزشی جهاددانشگاهی

مرکز شماره 1- سه راه 22 بهمن تلفن 31031-083 داخلی 315،316،317

تمام حقوق این وب سایت محفوظ است


› مرکز شماره 1- سه راه 22 بهمن تلفن 31031-083 داخلی 315، 316 و 317
› مرکز شماره 2- مسکن تلفن 34224127-083
› مرکز شماره 3- خیابان شورا تلفن 37274991-083