دوره های شاهنامه خوانی
تعداد بازدید کننده: 929 تاریخ: 1402/10/06 18:09:58

🔴برای اولین بار در کشور 

دوره آکادمیک  آموزش شاهنامه خوانی 

مدرس کارگاه  :

برگزیده جشنواره جهانی شاهنامه خوانی ،بنیاد توس 
 برگزیده جشنواره بامداد تهران 
برگزیده ی جشنواره ملی شاهنامه خوانی 

✔️باحضور و همراهی ونظارت  دکتر میرجلال الدین کزازی 
به همراه  گروه شاهنامه خوانی سفیران سیمرغ 

✔️کارگاه مقدماتی 
_آشنایی با زبان شعر و اندیشه ی فردوسی 
_آشنایی بااصول و مقدمات شاهنامه خوانی

✔️کارگاه پیشرفته
_آشنایی  با داستان های مختلف شاهنامه به زبان ساده 
_آشنایی با  مفهوم و درک ابیات به زبان ساده 
✔️کارگاه اجرایی 
_آشنایی با اصول و آداب اجرای گروهی شاهنامه خوانی  
_پیوستن به گروه خوانی و اجراهای معتبر گروهی 

🔖با ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه 

ثبت نام شاهنامه خوانی مقدماتی (5 الی 20 سال)

ثبت نام شاهنامه خوانی کردی

 ثبت نام شاهنامه خوانی پیشرفته


کرمانشاه،بلوار شهید بهشتی،ساختمان جهاددانشگاهی،معاونت آموزشی جهاددانشگاهی

مرکز شماره 1- سه راه 22 بهمن تلفن 31031-083 داخلی 315،316،317

تمام حقوق این وب سایت محفوظ است


› مرکز شماره 1- سه راه 22 بهمن تلفن 31031-083 داخلی 315، 316 و 317
› مرکز شماره 2- مسکن تلفن 34224127-083
› مرکز شماره 3- خیابان شورا تلفن 37274991-083